tekst
   
t e r u g   n a a r  d e   i n d e x  

    " D e  v e r p a k k i n g "
    Een in opdracht vervaardigd 42 delig servies als huwelijksgeschenk


    " N o s t a l d r i e "
    Op uitnodiging gerealiseerd voor "Klein Grafiek" een tentoonstelling in het
    Grafisch Atelier Den Bosch
    Oplage 10
    " D e  o m a r m i n g  v a n  d e  t a a l "
    " G e e n  i n n o v a t i e  z o n d e r  k e n n i s d e l i n g "
    " P e r s o o n l i j k  m e e s t e r s c h a p "
     Drie geschenken in opdracht van het Koning Willem I college in 's-Hertogenbosch
     Oplage 15 / 100 / 22
    " O o g c o n t a c t "
    Portretten op een bijzondere manier afgebeeld
    Bril en zo, Schijndel
    " W e r k  i n  u i t v o e r i n g "  /  " D e  h o o g s t e  t r o o n "
    In opdracht vervaardigde concepten

    " B e v l o g e n "  d o o r  h e t  o o g  v a n  d e  k u n s t e n a a r
    Een geschenk aan Colourful children 1/1
    Oplage 10

    " O v e r b e l a s t i n g  N O  W A Y "
    Een opdracht van een kantoor in fiscale dienstverlening
    Oplage 10

    " N a a k t e  w a a r h e i d "
    Een opdracht van twee mensen die de liefde opnieuw hebben ontdekt

    " I k  w a s "
    LTV De Beek, Sint Michielsgestel
    " V e l e  h a n d e n "
    Nieuwe concepten voor elke vorm van sanitair zijn mogelijk als unica of in kleine oplage
    " T w e e  u n i e k e  m e n s e n "
    Partikuliere opdracht in unieke uitvoering

t e r u g   n a a r  d e   i n d e x