Het is de euforie van de ontdekking dat iets klopt, dat alles op zijn plaats valt en daar betekenis krijgt voor het geheel. Ze is het grootst wanneer je zelf iets maakt wat er niet eerder was, ook al is dat bedrieglijk, want de afzonderlijke elementen bestonden wel en zweefden in de geschiedenis, maar ze werden nooit eerder op deze wijze samengebracht.

Samenbrengen, bijeenvoegen, het nieuwe zal altijd daaruit bestaan.
Elke onverwachte samenvoeging levert een nieuwe interpretatie van onderdelen op.

Wat er bijeengebracht wordt en welke uitkomst dat heeft, verraadt de geest van degene die de originele ordening schept.

Uit: “Lucifer” van Connie Palmen

> kunstproduct "een stukje geluk!"
> kunstproduct "de KNAL!"
> kunstproduct "Waai'er, m.-s"
< index